Sleeve Bearings

Contact Now

ISOSTATIC AA-1325-10 Sleeve Bearings

11600 N 40.000 mm
12.00 mm 0.15 mm

ISOSTATIC AA-1304-3 Sleeve Bearings

3800 rpm 120.0000 mm
55.000 mm 106000 N

ISOSTATIC AA-1204-3 Sleeve Bearings

54.00 mm 2.00 mm
6200 rpm 1.00 mm

ISOSTATIC AA-1304-4 Sleeve Bearings

24.916 mm 1.5 mm
15 mm 0.72

ISOSTATIC AA-1304 Sleeve Bearings

ISOSTATIC AA-1304
1 pcs Negotiable

ISOSTATIC AA-1204-1 Sleeve Bearings

6000 rpm 230.0000 mm
221000 N 9500 rpm

ISOSTATIC AA-1204-5 Sleeve Bearings

117 mm 72 km/h
Flange with metric a 17 mm

ISOSTATIC AA-1204-7 Sleeve Bearings

265.405 mm 63.5 kg
52.654 mm 381 mm

ISOSTATIC AA-1232-7 Sleeve Bearings

60 mm 42 mm
7500 r/min 75 mm

ISOSTATIC AA-1232 Sleeve Bearings

19000 N 6000 N
17.00 mm 9000 rpm

ISOSTATIC AA-1213-14 Sleeve Bearings

1672.65 g 2 x 36053-140
203.2 mm 276.225 mm

ISOSTATIC AA-1232-8 Sleeve Bearings

Two Seals 87100 N
31.00 mm 130.0000 mm
2/11